Kariyer Çözüm | Uzaktan Eğitim

Oturum desteği etkin olmalıdır

Bazı derslere misafir olarak erişebilirsiniz

Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?

Değerli Eğitimciler;

Kariyer Çözüm Uzaktan Eğitim Sistemi, Kariyer Çözüm
Danışmanlık & Çözüm Disleksi Derneği ortak girişimiyle oluşturulmuş online
eğitim sitesidir. Sistemimiz sayesinde Uzman DMP (Disleksi Müdahale Programı)
Eğitimci Eğitimi, Lisanslı ODİST (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) Uygulayıcı
Eğitimi, Lisanslı ODMP (Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı) Uygulayıcı
Eğitimi, Uzman SPEED (Sarı Panda Etkileşim Temelli Erken Çocukluk Dil Gelişim
Programı) Uygulayıcı Eğitimi ve Lisanslı EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişim
Envanteri) Uygulayıcı Eğitimini online olarak alabilirsiniz.

İletişim

0542 429 81 00

0507 789 33 96

Kariyer Çözüm Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden tüm verileriniz eğitmenleriniz tarafından sisteme girilmektedir. 3. sahışlarla asla bilgi paylaşımı ve veri akışı sağlanmamaktadır. Aktif ve pasif olma durumlarına göre ders içeriklerine veya sanal sınıf sistemine giriş imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca sistemde aktif-pasif olma durumuna göre sanal sınıfta kontrol altına alınabilmektedir. Çerezlerin yönetimi sizlere daha iyi deneyimler sunabilmek için alınabilmektedir.